Fontanny wody pitnej w szkołach

W grudniu 2016 r. rozpoczęła się akcja, której inicjatorem i fundatorem jest Związek Gmin PROKADO. Na terenie gmin wchodzących w struktury Związku Gmin PROKADO, tj. w Prószkowie, Komprachcicach, Krapkowicach i Dąbrowie, w wybranych szkołach zamontowane zostały urządzenia, szybko nazwane przez uczniów „poidełkami”.

Zdrowa woda, do której uczniowie będą mieli nieograniczony dostęp dzięki zamontowanym w szkołach fontannom, to alternatywa dla słodkich, często szkodliwych, napojów.  Urządzenia wyposażone w higieniczne, antybakteryjne filtry są w zasadzie bezobsługowe, w bezpiecznych dla dzieci łagodnych kształtach. „Poidełka” montowane są na wysokości, która pozwala korzystać z wody również uczniom pierwszych klas. Woda, którą piją dzieci i młodzież to dobra woda dostarczana z sieci wodociągowej Związku Gmin PROKADO.

W pierwszym etapie akcji w każdej gminie członkowskiej Związku fontanny zostały zamontowane w dwóch wybranych placówkach. W przyszłości Związek Gmin PROKADO planuje dostarczenie urządzeń do wszystkich zainteresowanych akcją szkół obszaru, na którym działa.