JUBILEUSZ 25 LAT ISTNIENIA ZWIĄZKU GMIN PROKADO

22 marca 2019 r., w dniu Święta Wody, Związek Gmin PROKADO obchodził uroczyście 25 lat istnienia, podczas spotkania w Polskiej Nowej Wsi (gm. Komprachcice), w którym uczestniczyli przedstawiciele członkowskich gmin: Prószkowa, Komprachcic, Dąbrowy i Krapkowic oraz zaproszeni goście, wśród nich marszałek  Stanisław Rakoczy, przedstawiciele mediów i współpracujących ze Związkiem organizacji i instytucji. Oficjalnie Związek istnieje od 30 listopada 1993 roku i działa na podstawie przyjętego statutu. Ćwierć wieku działalności Związku Gmin PROKADO to czas niezwykle skutecznego działania: podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych, budowanie nowoczesnej infrastruktury i dążenie do bezawaryjnej dostawy wody dla blisko 30 000 mieszkańców. Związek jest jednostką samofinansującą się.

25 lat Związku Gmin PROKADO to nie tylko działalność inwestycyjna i remontowa, ale również aktywność prospołeczna i przedsięwzięcia adresowane do dzieci i młodzieży. Jedną z misji PROKADO jest bowiem włączanie młodych mieszkańców obszaru czterech gmin do świadomej, zaangażowanej i trwałej dbałości o środowisko naturalne i ochronę zasobów wody pitnej. Uczestniczą w wydarzeniach, podczas których bawią się, rywalizują i uczą. W trakcie jubileuszu została zaprezentowana wystawa poświęcone w dużej części tej działalności Związku.