O Związku

Dostawcą wody dla mieszkańców gmin Prószków, Dąbrowa, Komprachcice i Krapkowice od 1993 roku jest Związek Gmin Prokado, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiednich do tego celu warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych.

Jednostka realizuje to zadanie m.in korzystając z sieci wodociągowych znajdujących się na terenach zrzeszonych gmin, systematycznego prowadzenia badań laboratoryjnych oferowanej wody oraz sprawowania nadzoru, instruktażu specjalistycznego i wdrażania postępu technicznego. Związek Gmin Prokado finansuje swoją bieżącą działalność, jak i zaplanowane inwestycje, ze środków własnych uzyskanych w toku funkcjonowania. 

W celu optymalizacji działań Związku zostały powołane dwa organy. Władzą stanowiącą i kontrolną jest Zgromadzenie Związku. Zarząd  Związku, organ wykonawczy, jest w szczególności odpowiedzialny za efektywne gospodarowanie majątkiem Związku. 

Związek Gmin Prokado jest jednostką nastawioną na dynamiczny rozwój technologiczny i organizacyjny, dbającą jednocześnie o najwyższą jakość świadczonych usług , korzystając przy tym z najlepszych dostępnych metod badawczych. 

 

Członkowie Związku Gmin Prokado

Gmina Prószków 

Położona w dolinie Odry Gmina Prószków to połączenie niezwykłej przyrody, nietuzinkowych dowodów kultury materialnej, nowoczesnej infrastruktury komunalnej, świetnych szkół i twórczych ludzi. Jedną trzecią powierzchni Gminy Prószków zajmują Bory Niemodlińskie, które należą do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny. Wśród lasów leżą rezerwaty „Jaśkowice” i „Dzików”. Ścieżki turystyczne wiodące przez lasy stały się dla miłośników rekreacji rowerowej ważnym celem wycieczek. 

 

Gmina Komprachcice

Położona w bezpośredniej bliskości Opola Gmina Komprachcice to symbol nowoczesności, rozwoju mieszkalnictwa i aktywności mieszkańców.Zwodociągowane i skanalizowane tereny, doinwestowane placówki oświatowe, świetnie wyposażona i doskonale zarządzana baza sportowo-rekreacyjna oraz działające z sukcesem organizacje i instytucje promujące sport sprawiły, że Gmina Komprachcice stała się chętnie wybieranym do zamieszkania i życia terenem.

 

Gmina Krapkowice

Walory przyrody, wspaniała wielowiekowa historia i szacunek dla tradycji oraz przychylny klimat i przestrzeń do rozwoju -  to właśnie Gmina Krapkowice. To idealne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek, jazdy konnej, wędkarstwa, gry w golfa, rekreacyjnej jazdy na rowerze oraz agroturystyki. Piękno krapkowickiej ziemi podkreślają ciekawe i atrakcyjne obiekty związane z historią m.in. zamek krapkowicki, ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie, wieża Bramy Górnej z przyległą partią murów obronnych, zamek w Rogowie Opolskim, pałac w Dąbrówce Górnej, kościoły parafialne oraz przydrożne krzyże i kapliczki.

 

Gmina Dąbrowa

Gmina Dąbrowa jest najlepszym przykładem na to, że zrównoważony rozwój obszaru przynosi społecznie pożyteczne i akceptowalne efekty: z jednej strony nowoczesna infrastruktura komunikacyjna, z drugiej niepowtarzalne walory przyrodnicze Borów Niemodlińskich. Gmina Dąbrowa to także obszar niepowtarzalny pod względem historycznym – istniejące na tym trenie zamki i dworki zachwycają pod względem architektonicznym i często stają się bohaterami albumów prezentujących obiekty historyczne Opolszczyzny.