Zarząd Związku

kropla.jpeg
Zarząd Związku Gmin Prokado jest powoływany przez Zgromadzenie Związku spośród jego członków. Zadaniem tego organu jest realizacja zadań ustalonych przez Zgromadzenie poprzez m.in. sporządzanie projektów budżetu oraz zarządzanie personelem Związku.

W skład Zarządu Związku Gmin Prokado wchodzą:

Przewodniczący Zarządu - Sławomir Augustyniak

Zastępca Przewodniczącego - Adam Kasperek

Członek Zarządu - Andrzej Malinowski

Członek Zarządu - Karol Gregulec