Zgromadzenie Związku

kropla2.jpeg
Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym, w którego skład wchodzi po trzech przedstawicieli zrzeszonych gmin. Głównym zadaniem Zgromadzenia jest ustanowienie programu działania oraz zasad ekonomicznego działania Związku.

Oprócz tego Zgromadzenie odpowiedzialne jest za powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie wysokości opłat za usługi świadczone przez Związek oraz przyjmowanie projektu budżetu na dany rok. Zgromadzenie jest też upoważnione do uchwalania zmian w statucie Związku Gmin Prokado oraz powoływania komisji. Zgromadzenie Związku wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę. Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Pan Krzysztof Cebula, natomiast jego zastępcą jest Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek. 

 

Delegaci Związku Gmin Prokado:

Gmina Prószków 

Krzysztof Cebula
Gerard Cebula
Adam Kasperek

Gmina Komprachcice

Leonard Pietruszka
Sławomir Augustyniak
Henryk Wodausz

Gmina Krapkowice

Andrzej Kasiura
Andrzej Malinowski
Łukasz Jaszkowic

Gmina Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Karol Gregulec
Mariusz Konopa