Obiekty

Misją Związku Gmin Prokado jest przede wszystkim dostarczanie najwyższej jakości wody do wszystkich gmin wchodzących w skład tego partnerstwa. Nie byłoby to możliwe bez systematycznie realizowanych przedsięwzięć, w tym modernizacji zasobów. Nowoczesne technologie i  przemyślane inwestycje dają gwarancję świadczenia usług o wysokim i oczekiwanym standardzie.

Wszystkie działania, które podejmuje Związek Gmin Prokado byłyby niemożliwe, gdyby nie trzy ujęcia wody, stanowiące bazę wodociągu grupowego PROKADO – PRÓSZKÓW. Dwie studnie, zlokalizowane w Zimnicach Małych, zostały włączone do eksploatacji w 1990 roku, natomiast trzecia, znajdująca się w Źlinicach, funkcjonuje od 2000 roku. W przypadku awarii studni lub pompowni wszyscy użytkownicy wodociągu otrzymują wodę dzięki grawitacyjnemu spływowi ze zbiornika wyrównawczego w Prószkowie, objętości użytkowej wynoszącej 2000m3.

Przepompownia w Prószkowie

 

Plan rozwoju zasobów zakładał m.in. budowę w 2003 przez Związek Gmin Prokado zbiornika wyrównawczego oraz pompowni strefowej. Na lokalizację cylindrycznego zbiornika o objętości blisko 400m3 wybrano miejscowość Górki w gminie Prószków. 

Zbiornik z przepompownią w Górkach

 

W 2011 roku nastąpiła całkowita modernizacja zestawu hydroforowego w przepompowni znajdującej się w  Polskiej Nowej Wsi. To właśnie dzięki niemu możliwe jest utrzymanie stałego i właściwego ciśnienia wody.

Przepompownia w Polskiej Nowej Wsi

 

Chcąc podwyższyć jakość świadczonych usług, Związek Gmin Prokado podjął w 2012 roku decyzję o modernizacji układu sterowania pompami ujęciowymi i budowie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy i przepływomierzy. Nowe rozwiązania umożliwiły bezprzewodową kontrolę ciśnienia oraz odczyt poziomu wody w zbiornikach. Całkowita wymiana czterech studni wodomierzowych oraz montaż nowych liczników w pozostałych ujściach w znacznym stopniu ograniczyła starty wody oraz skutki ewentualnych awarii. 

Ujęcia wody

 

Trzy lata później, ze względu na włączenie tranzytu Chróścina – Dąbrowa do systemu monitoringu, zdecydowano się udoskonalić układ zasilania i sterowania zestawu sieciowego oraz napełniania zbiorników w przepompowni w Dąbrowie.  W zakresie tej modernizacji było zamontowanie nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej zasilającej pompy sieciowe, elektrozaworu, chloratora oraz pozostałych urządzeń pomiarowych i transmisyjnych. Oprócz tego zostały zainstalowane sondy hydrostatyczne i konduktometryczne oraz nowe przetworniki ciśnienia na wodociągu wejściowym i wyjściowym. Nowoczesne rozwiązania pozwalają przede wszystkim na bezobsługową pracę pomp i pełne zautomatyzowanie  działania przepompowni.

W tym samym roku podobna inwestycja została zrealizowana w przepompowni w Prószkowie. W 2014 roku Związek przeprowadził modernizację układu sterowania pracą pomp sieciowych, uwzględniając w tej koncepcji przede wszystkim wykonanie nowych instalacji elektroenergetycznych i montaż modułu wymiany danych i sygnałów sterujących, współpracującego z systemem wizualizacji w siedzibie Prokado.