Sieci wodociągowe

Kluczowym elementem każdego systemu dostarczającego wodę są sieci wodociągowe - to właśnie od tego rodzaju infrastruktury zależy jego wydajność.  W celu zachowania efektywności całego systemu, konieczne są ciągłe przeglądy i konserwacje, naprawy awaryjne oraz kompleksowe modernizacje, obejmujące unowocześnianie wykorzystywanych technologii.

Do jednych z największych inwestycji podjętych przez Związek Gmin Prokado w tym zakresie, jest  wykonanie w 2008 roku tranzytu sieci wodociągowej na odcinku Źlinice - Prószków zbiornik – Górki. Działanie to miało na celu uzupełnić braki wody w zbiorniku wyrównawczym w Prószkowie w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym wcześniej rurociągu tłocznym.  Modernizacja miała również zapewnić pokrycie niedoborów wody w sieci wodociągowej rozdzielczej w kierunku Komprachcic.

 

Rozbudowę sieci wodociągowych kontynuowano, czego skutkiem jest budowa kolejnego tranzytu.  W 2010 roku modernizacji poddano odcinek Źlinice – Chrząszczyce z przelotem w kierunku miejscowości Górki.  Realizacja tego projektu była odpowiedzią na występujący niedomiar wody na sieci zasilającej w kierunku Komprachcic. Rzeczywista długość powstałego układu przewodów wodociągowych wynosi dzisiaj 3432,4 m, natomiast woda dostarczana jest z ujęcia w Źlinicach.

Kolejne inwestycje, które znacząco rozwinęły system wodociągowy Związku Gmin Prokado, miały miejsce w 2013 roku.  Przede wszystkim udało się wykonać spięcie wodociągu grupowego „Prószków” od końcówki sieci wodociągowej wsi Chróścina do SUW „Dąbrowa”. Budowa tego połączenia umożliwiła zasilanie w wodę z wodociągu „Prószków” miejscowości: Dąbrowa, Sokolniki, Ciepielowice, Nowa Jamka oraz Lipowa.

W tym samym roku udało się przeprowadzić jeszcze jedną znaczącą inwestycję. Z powodu coraz częstszych awarii, zdecydowano wyłączyć z eksploatacji istniejącą sieć wodociągową na odcinku Nowa Kuźnia – Złotniki. W jej miejsce powstał zupełnie nowy układ połączeń o łącznej długości 1475 m.  Oprócz samego wodociągu, w ramach tej samej modernizacji, powstały dwie studzienki. Jedna z nich, znajdująca się w najwyższym punkcie terenu, pełni funkcję odpowietrzającą, natomiast w drugiej zainstalowany jest nowoczesny wodomierz sprzężony.