GEORG GONSCHIOR – PO LATACH PRACY, CZAS DLA SIEBIE

Przedstawiciele Związku Gmin Prokado, w lipcu bieżącego roku, uroczyście pożegnali i podziękowali wieloletniemu i zasłużonemu członkowi Związku i aktualnemu członkowi Zarządu Związku, Panu Georgowi Gonschior, który w ramach swoich obowiązków reprezentował Gminę Dąbrowa godnie i z zaangażowaniem budzącym podziw.  Długoletnia działalność Pan Georga Gonschior była przykładem dla młodszych wiekiem i stażem koleżanek i kolegów, którzy mieli okazję pracować wspólnie z Panem Georgiem.

W życiu pożegnania i podziękowania nasuwają smutne skojarzenia. W tym jednak przypadku smutnym jest rozstanie się z zasłużonym działaczem, jednak promyk radości wprowadza fakt, że Pan Georg odchodzi na zasłużoną emeryturę. Emeryturę, która przegrywając z aktywnością, pasją i oddaniem dla spraw społeczeństwa musiała czekać kilka dobrych lat na formalne przyzwolenie Pana Georga i wkroczenie w jego życie.

Pan Georg Gonschior poświęcił 20 lat na rzecz PROKADO - to za jego kadencji powstawały najważniejsze związkowe inwestycje, które szczególne znaczenie miały dla mieszkańców Gminy Dąbrowa. Patrząc na dorobek Pana Georga nie będzie przesadą stwierdzenie, że w każdej zużywanej i wypijanej kropli wody, szczególnie na terenie gminy Dąbrowa schowane jest ogromne zaangażowanie i spory wkład pracy Pana Georga.  Pan Georg współdziałał w takich inwestycjach jak np. modernizacja i automatyzacja sterowania pracą studni i ujęć w roku 2012. W kolejnym roku dokonano spięcia wodociągu grupowego Prószków” pomiędzy sołectwem Chróścina  i Ujęciem i Stacją Uzdatniania Wody w Dąbrowie. W roku 2016 Pan Georg angażował się w Związku Gmin PROKADO w budowę pompowni sieciowej w Dąbrowie i przebudowę sieci wodociągowej pomiędzy Sokolnikami i Dąbrową. Kolejną inwestycją było w roku 2017 spięcie siecią sołectw Karczów - Narok. W 2018 roku rozpoczęto przygotowania do rozbudowy wodociągu grupowego „Prószków”, zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla etapu I (rozbudowa magistrali wodociągowej Dziekaństwo – Mechnice) oraz etapu II (Chróścina – SW Dąbrowa) i nastąpiła ich realizacja. Pan Georg Gonschior angażował się również w organizację dorocznych akcji edukacyjnych. Właśnie na terenie Gminy Dąbrowa PROKADO po raz pierwszy zorganizowało i rozpoczęło działalność adresowaną do dzieci i młodzieży, inicjując cykl corocznych spotkań konkursem plastycznym „Woda i ja”, a w roku 2019 odbyła się w parku zamkowym w Dąbrowie. Akcja w kolejnych latach, w nowych hasłach była ponawiana.

W imieniu wszystkich przedstawicieli Związku Gmin PROKADO, reprezentujących wszystkie gminy członkowskie, serdecznie dziękujemy Panu Georgowi Gonschior za współtworzenie sukcesu Związku Gmin PROKADO, za dobre słowo, cenne opinie i dzielenie się doświadczeniem.

W imieniu Związku na ręce Pana Georga Gonschior uroczyste podziękowanie złożyli Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Burmistrz Miasta Prószków Pan Krzysztof Cebula oraz Przewodniczący Zarządu Pan Sławomir Augustyniak.

Panie Georgu życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i mnóstwa czasu, który może Pan w całości wykorzystać tylko dla Siebie, swoich bliskich i swoich pasji.